Igor Lazarević

Igor Lazarević

Igor Lazarević, magistar ekonomskih nauka, ima više od 20 godina iskustva u područjima poslovnog savetovanja, korporativnog upravljanja, pokretanja poslovanja, finansiranja, upravljanja procesima, ljudskim resursima, u marketingu i menadžmentu. Partner je u kompaniji Aventin Partners. Jedan je od najčitanijih autora koji piše na našem jeziku o poslovanju i upravljanju.

Poslovni inkubatori kao podrška razvoju preduzetništva

Startup predstavlja novi poslovni poduhvat koji je baziran na inovativnoj ideji preduzetnika i koji ima potencijal brzog rasta i razvoja. Startup je nosilac preduzetničke...

Jedan razgovor o marketingu

Bio je oktobar. Ulice su bile pune raspoloženih i nasmejanih ljudi. Senke su se protezale od zapada prema istoku. Bilo je popodne, a Sunce...

Konkursi

Podcast