Poslovni inkubatori kao podrška razvoju preduzetništva

Poslovni inkubatori kao podrška razvoju preduzetništva

Startup predstavlja novi poslovni poduhvat koji je baziran na inovativnoj ideji preduzetnika i koji ima potencijal brzog rasta i razvoja. Startup je nosilac preduzetničke ideje i obično se odnosi na mladu kompaniju starosti od 1 do 3 godine.

Ranjivost Startup biznisa

Startup biznis je veliki korak u neizvesnost. To je period kada je novi poslovni poduhvat najosetljiviji i najranjiviji. Startup biznis podrazumeva postojanje turbulentnog okruženja, nemilosrdne konkurencije, značajnih finansijskih ograničenja, visokih poslovnih rizika i sveukupne nestabilnosti poslovanja. Zbog toga ne treba da čuti to što preko 70% Startup biznisa propada u prvim godinama poslovanja.

Potencijali Startup biznisa

S druge strane, Startup biznis je uvek jedna nova nada koja sa sobom nosi visok nivo očekivanja. To je šansa koja se može iskoristiti za izgradnju nečeg zaista velikog u životu. Ljudi koji pokreću nove poslovne poduhvate su inovativni i fleksibilni ljudi koji poseduju visok nivo entuzijazma. To su ljudi koji pomeraju granice i menjaju pravila igre. Zbog toga je važno razumeti preduzetnike i pružiti im potrebnu podršku u ranim fazama razvoja.

Podrška razvoju Startup biznisa

Postoje razni programi podrške razvoju Startup biznisa. Oni obuhvataju razne oblike podrške od strane države, investitora, banaka, međunarodnih institucija, nevladinih organizacija, velikih kompanija i ostalih subjekata kojima je u interesu razvoj Startup biznisa kao okosnice inovativnosti jedne ekonomije. Jedan od oblika podrške razvoju Startup biznisa svakako predstavljaju i poslovni inkubatori.

Šta su to poslovni inkubatori?

Poslovni inkubatori su centri koji pružaju podršku razvoju Startup biznisa sa ciljem da smanje stopu njihove „smrtnosti“ i da obezbede uslove za njihov dalji rast i razvoj. Ova vrsta podrške se najčešće pruža u oblastima koje su od posebnog značaja za ekonomiju i društvo u celini, i podrazumeva pružanje infrastrukturne, finansijske, organizacione, tehničke, stručne i svake druge pomoći u razvoju novih poslovnih poduhvata.

Poslovni inkubatori su organizovani kao pravna lica i funkcionišu kao mreža (Hub) u okviru koje se preduzetnici povezuju sa poslovnim partnerima, potencijalnim kupcima, investitorima, finansijerima, konsultantima, profesionalcima, naučnim i obrazovnim institucijama, stručnim udruženjima, nevladinim organizacijama, predstavnicima države i drugim subjektima koji mogu da pomognu u ranim fazama njihovog razvoja.

Usluge koje pružaju poslovni inkubatori

Osnovna karakteristika inkubatora se može sublimirati rečenicom „sve usluge na jednom mestu po najpovoljnijim uslovima“. Najveća prednost poslovnih inkubatora je upravo u tome što pružaju usluge koje su prilagođene potrebama Startup biznisa, po cenama koje su po pravilu znatno niže od tržišnih.

Neke od tih usluga obuhvataju logističke usluge (zakup poslovnog prostora, korišćenje zajedničkih resursa, administrativne i tehničke usluge), usluge jačanja kapaciteta (usluge stručnog savetovanja, usluge stručnog usavršavanja, usluge koučinga i mentoringa), usluge povezivanja (usluge povezivanja sa partnerima, usluge povezivanja sa potencijalnim kupcima, usluge povezivanja sa naučnim i drugim institucijama), i usluge obezbeđenja izvora finansiranja (usluge povezivanja sa investitorima i prateće usluge u vezi obezbeđenja izvora finansiranja).

Poslovni inkubatori zarađuju tako što naplaćuju naknade za vršenje gore pomenutih usluga, tako što naplaćuju provizije za usluge posredovanja, tako što naplaćuju usluge stručnog savetovanja i tako što prikupljaju razne oblike donacija i sponzorstava.

Poslovni inkubatori se razvijaju dinamično

Broj poslovnih inkubatora u svetu je značajno porastao u poslednjih 20-tak godina. Prema podacima Nacionalne organizacije za poslovnu inkubaciju u SAD, broj poslovnih inkubatora u svetu se povećao sa nekih 1.500 inkubatora u 1996. godini na preko 15.000 inkubatora u 2016. godini. Od toga, inkubatori u oblasti tehnologije čine oko 39%, inkubatori u oblasti usluga oko 4%, inkubatori u oblasti proizvodnje oko 3%, a hibridni inkubatori čak 54%.

Savremeni poslovni inkubatori predstavljaju hibridne forme umrežavanja koje kombinuju elemente Coworking prostora, edukativnih centara, poslovnih klastera, razvojnih i naučnih parkova, investicionih foruma i centara za razvoj nauke i inovacija.

Vrste poslovnih inkubatora

Prema jednoj podeli, svi inkubatori se dele na: (1) inkubatore sa zidovima, koji pružaju podršku zatvorenoj grupi preduzetnika koji ispunjavaju unapred određene kriterijume, i (2) inkubatore bez zidova, koji su otvoreni za sve preduzetnike koji mogu doprineti razvoju određene delatnosti i određenog sektora ekonomije.

Prema drugoj podeli, svi inkubatori se dele na: (1) klasične inkubatore, koji pružaju podršku novoosnovanim Startup biznisima koji se nalaze u prvim mesecima razvoja, i (2) akceleratore, koji pružaju podršku Startup biznisima koji su stabilizovali poslovanje i kojima su potrebni dodatni podsticaji za rast i razvoj. Dok je kod klasičnih inkubatora akcenat na pružanju stručne i tehničke podrške u ranim fazama razvoja, kod akceleratora je akcenat na pronalaženju investitora i uspostavljanju novih poslovnih aranžmana nakon što se prebrode prvi izazovi u prvih nekoliko meseci postojanja.

Konačno, postoji i podela inkubatora u odnosu na delatnost kojom se bave, pa tako imamo razne vrste specijalizovanih inkubatora, kao što su tehnološki inkubatori, industrijski inkubatori, regionalni inkubatori, kreativni inkubatori, izvozni inkubatori, neprofitni inkubatori, inkubatori socijalnog preduzetništva, inkubatori „manjina“, hibridni inkubatori i drugi oblici specijalizovanih inkubatora.

Razlike u odnosu na druge forme povezivanja

Kao što je navedeno, svrha postojanja poslovnih inkubatora je pružanje podrške u razvoju Startup biznisa u ranim fazama razvoja. U tom smislu, poslovni inkubatori se razlikuju od drugih formi povezivanja, kao što su Coworking prostori (akcenat na zajedničkom radu), edukativni centri (akcenat na programima edukacije), investicioni fondovi (akcenat na obezbeđenju izvora finansiranja), poslovni klasteri (akcenat na granskom povezivanju u okviru određenog geografskog područja), razvojni parkovi (akcenat na infrastrukturnoj podršci u oblasti razvoja nauke, znanja i tehnologije), kooperative (akcenat na udruživanju fizičkih lica u cilju jačanja tržišne pozicije) i udruženja (akcenat na udruživanju fizičkih i pravnih lica u cilju razvoja određene profesije).

Poslovni inkubatori u Srbiji

U Srbiji trenutno postoji preko 30 poslovnih inkubatora, s tim što nisu svi operativni.

S jedne strane, to su klasični biznis inkubatori koji su prisutni u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Kragujevcu, Zrenjaninu, Valjevu, Užicu, Prokuplju, Kruševcu, Vranju, Pirotu, Boru, Majdanpeku, Kladovu, Požarevcu i Bačkom Petrovcu.

S druge strane, to su savremeni inkubatori koji su fokusirani na inovacije, kreativnost i razvoj informacionih tehnologija, kao što su „Impact Hub“ iz Beograda, „Startit“ iz Beograda, „Nova iskra“ iz Beograda, „In centar“ iz Beograda, „Deli“ iz Niša i „Mokrin House“ iz Mokrina.

Preporuka za preduzetnike

Poslovni inkubatori u Srbiji se ubrzano razvijaju. Obim usluga je sve veći, a usluge su sve kvalitetnije. Ono što je najbitnije, umreženost postaje sve jača, što otvara brojne mogućnosti za razvoj poslovanja. Ukoliko ste vlasnik Startup biznisa, naročito ako je taj biznis baziran na savremenim tehnologijama ili je inovativnog karaktera, preporuka bi bila da se povežete sa nekim od inkubatora i da na taj način unapredite svoje poslovanje. Neće vas puno koštati, a možete mnogo da dobijete.

Pročitajte još...

Konkursi