[KONKURS] Program sufinansiranja inovacija

[KONKURS] Program sufinansiranja inovacija

[KONKURS] Program sufinansiranja inovacija

Program sufinansiranja inovacija namenjen je preduzećima kojima su potrebna znatna finansijska sredstva za komercijalizaciju istraživanja i razvoja. Program ima za cilj dalji razvoj postojećih inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, podsticanje uspostavljanja saradnje sa međunarodnim partnerima i povećanje broja tehnoloških kompanija.  

Koja je visina finansiranja?

 • do 300.000 evra, odnosno do 70% ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala preduzeća, odnosno 60% za srednja preduzeća
 • najmanje 30%, odnosno 40% obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisnih od Fonda

Koji su uslovi za konkurisanje?

 • mikro, malo ili srednje preduzeće
 • osnovano u Srbiji
 • u većinskom privatnom vlasništvu

Koja oblasta/sektor privrede je obuhvaćen?

Projekat može biti iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kog industrijskog sektora.

Koliko je vreme realizacije projekta?

Do 24 meseca

Koja se dokumentacija podnosi prilikom apliciranja?

 • Poslovni plan
 • Budžet projekta
 • Prezentacija projekta
 • Finansijska predviđanja (očekivani prihodi za narednih 5 godina)
 • Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (ESQ)
 • Biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu
 • Finansijski izveštaji za prethodnu poslovnu godinu, gde je primenljivo.

Gde možete preuzeti formulare i podneti prijavu?

Formulare možete preuzeti na strani Dokumentacija, novembar 2021.

Prijave se podnose putem Fondovog internet portala  i na engleskom jeziku.

Do kada je otvoren javni poziv?

Javni poziv otvoren je do 15. marta 2022. godine (do 15 časova).Kontakt: matching.grants@inovacionifond.rs

Pročitajte još...

Konkursi