Konkurs za inovacione vaučere

Konkurs za inovacione vaučere

Konkurs za inovacione vaučere

Ko je raspisao konkurs? 

Konkurs za dobijanje inovacionih vaučera raspisao je Fond za inovacionu delatnost.

Opis konkursa

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava mikro, malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu. Namenjeni su preduzećima kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeće.

Kolika je visina iznosa finansiranja?

Visina iznosa finansiranja:

 • do 800.000 dinara, odnosno 60% ukupnih troškova usluge, ne uključujući porez na dodatu vrednost (PDV)
 • najmanje 40% obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih izvora nezavisno od Fonda.

Jednom podnosiocu prijave mogu biti odobrena najviše dva inovaciona vaučera, u ukupnom maksimalnom iznosu od 1.200.000 dinara.

Koji su uslovi konkursa? 

Za podnosioca prijave

 • mikro, mala i srednja preduzeća osnovana u skladu sa trenutno važećim srpskim zakonom o privrednim društvima i registrovana u Agenciji za privredne registre
 • sa sedištem u Srbiji
 • u većinskom privatnom vlasništvu

Za pružaoca usluge

 • naučnoistraživačke organizacije iz javnog sektora registrovane u Srbiji (minimum 51% direktno ili indirektno u državnom vlasništvu)
 • naučnoistraživačke organizacije akreditovane za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (uključujući i one u privatnom vlasništvu).

Lista akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija je dostupna na: www.mpn.gov.rs/nauka/nio

Koje se usluge finansiraju?

 • Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga;
 • Dokaz koncepta;
 • Studija izvodljivosti;
 • Proizvodnja laboratorijskog prototipa;
 • Izrada demonstracionog prototipa;
 • Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju);
 • Validacija tehnologije;
 • Validacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;
 • Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću;
 • Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja);
 • Tehno-ekonomska analiza u vezi sa uslugom koja se pruža. Maksimum 20% vrednosti inovacionog vaučera može biti planirano u ove svrhe;
 • Specifična stručna obuka u vezi sa razvojem tehnološkog rešenja. Maksimum 20% vrednosti inovacionog vaučera može biti planirano u ove svrhe.

Kolika je važnost inovacionog vaučera?

6 meseci od datuma potpisivanja Ugovora o dodeli i korišćenju inovacionog vaučera

Kako konkurisati?

Celokupni postupak prijave se odvija putem Fondovog internet portala.  

Formulare možete preuzeti na strani Dokumentacija

Dodeljivanje inovacionih vaučera se odvija po redosledu pristiglih prijava, počevši od dana objavljivanja javnog poziva i to u roku od sedam radnih dana, od dana dostavljanja prijave.

Finansiranje kroz Program inovacionih vaučera je usklađeno sa Strategijom pametne specijalizacije koja se fokusira na četiri prioritetne oblasti:

 • Hrana budućnosti;
 • Informacione i komunikacione tehnologije;
 • Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
 • Kreativne industrije.

Minimum 70% dostupnog budžeta Fonda za pojedinačni javni poziv biće opredeljeno za projekte koji spadaju u gorepomenute oblasti, dok će preostalih maksimum 30% biti dodeljeno projektima iz svih ostalih oblasti.

Uslovi Programa: detaljno u Priručniku

Gde mogu dobiti dodatne informacije?

Izvor: Fond za inovacionu delatnost

Pročitajte još...

Konkursi