[AKTUELNO] Ministarstvo privrede je raspisalo javne pozive za tri programa podrške preduzećima i preduzetnicima

[AKTUELNO] Ministarstvo privrede je raspisalo javne pozive za tri programa podrške preduzećima i preduzetnicima

[AKTUELNO] Ministarstvo privrede je raspisalo javne pozive za tri programa podrške preduzećima i preduzetnicima

Ministarstvo privrede raspisalo je tri javna poziva, na osnovu kojih će se privrednim subjektima staviti na raspolaganje 600 miliona dinara bespovratnih sredstava za podsticanje preduzetništva kroz tri programa podrške – razvojne projekte, započinjanje poslovanja i podršku ženama preduzetnicama i mladim. Sva tri programa realizuju se kao kombinacija bespovratnih sredstava i povoljnih kredita Fonda za razvoj, tako da će ukupna vrednost podržanih projekata biti višestruko veća.

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte

Sredstva su namenjena preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima i zadrugama koji su registrovani najkasnije do 31. decembra 2019. i imaju zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan neto gubitak. 

Namena ulaganja je kupovina, izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala.

U okviru Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2022. godini Ministarstvo je opredelilo 350,0 miliona dinara bespovratnih sredstava. Reč je o kombinaciji bespovratnih sredstava, koja čine do 20 % investicije, odnosno do 30 % za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti i povoljnog kredita Fonda za razvoj, namenjenih za projekte proširenja proizvodnih kapaciteta.

Program za početnike u poslovanju

Sredstva su namenjena novoosnovanim preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima koja su osnovana najranije dve godine pre podnošenja zahteva. 

Namena ulaganja je za kupovinu nove ili polovne opreme, građevinske radove ili finansiranje operativnih troškova. 

Za početnike u poslovanju Ministarstvo je obezbedilo 150 miliona dinara bespovratnih sredstava. Program je, takođe, kombinacija bespovratnih sredstava, koja čine do 30 % investicije, odnosno do 40 % ukupne investicije za privredne subjekte iz nerazvijenih lokalnih samouprava i povoljnog kredita Fonda za razvoj.

Program za žene preduzetnice i mlade

Sredstva su namenjena novoosnovanim preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima koja su osnovana najranije pet godina pre podnošenja zahteva. Dodatni uslov za korišćenje programa za žene je da je osnivač ili većinski vlasnik (najmanje 51%) i zakonski zastupnik žena. Dodatni uslov za korišćenje programa za mlade je da je osnivač ili većinski vlasnik i zakonski zastupnik mlađi od 35 godina. 

Sredstva su namenjena ulaganju u kupovinu nove ili polovne opreme, građevinske radove ili finansiranje operativnih troškova.

Kroz program je opredeljeno 100 miliona dinara bespovratnih sredstava, namera je da se pruži podrška u poslovanju ženama i mladim do 35 godina starosti, koji predstavljaju posebno osetljivu ciljnu grupu preduzetnika. Program predstavlja kombinaciju bespovratnih sredstava, koja čine do 35 % investicije, odnosno do 45 % ukupne investicije za privredne subjekte iz nerazvijenih lokalnih samouprava i povoljnog kredita Fonda za razvoj.

Javni pozivi za navedene programe podrške oglašeni su 24.01.2022. godine i biće otvoreni do utroška sredstava.

U najavi: Program podrške razvoju poslovne infrastrukture

Ovaj program obuhvata sufinansiranje projekata opremanja poslovnih zona i njihovo povezivanje sa okruženjem, kao i sufinansiranje infrastrukturnih projekata u cilju razvoja turizma i drugih privrednih delatnosti. Infrastrukturni projekti se realizuju na teritoriji cele Republike Srbije, a sufinansiranje se određuje prema stepenu razvijenosti jedinice lokalne samouprave, u smislu da se nerazvijena i manje razvijena područja sufinansiraju sa 100% vrednosti projekta, bez PDV-a, a razvijena sa 60% vrednosti projekta, bez PDV-a.

Sprovođenje svih navedenih programa je u nadležnosti Ministarstva privrede u saradnji sa Fondom za razvoj.

Pročitajte još...

Konkursi