Subvencije za samozapošljavanje u 2022. godini

Subvencije za samozapošljavanje u 2022. godini

Subvencije za samozapošljavanje u 2022. godini

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Koji je iznos subvencije?

Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Koji su uslovi za dodelu subvencije?

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

Pre uključivanja u meru Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

Sredstva dodeljena po osnovu subvencije su de minimis državna pomoć.

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo na dodelu subvencije nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:

  • prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe,
  • završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u
    organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije,
  • ispunilo ranije obaveze i izmirilo sva dugovanja prema Nacionalnoj službi i
  • u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći.

Gde je moguće pronaći više informacija?

Sve informacije o konkursu koji traje do kraja marta saznajte na sledećem linku

https://www.nsz.gov.rs/filemanager/Files/Dokumenta/Javni%20pozivi/2022/Programi/Samozapošljavanje/Javni%20poziv%20nezaposlenima%20za%20dodelu%20subvencije%20za%20samozapošljavanje%20u%202022.%20godini.doc.pdf

Pročitajte još...

Konkursi