Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je 12 javnih poziva

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je 12 javnih poziva

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je 12 javnih poziva za podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u 2022. godini.

1. Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2022. godini 

2. Javni poziv za realizaciju mere stručne prakse u 2022. godini

3. Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2022. godini

4. Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka na zahtev poslodavca u 2022. godini

5. Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem u 2022. godini

6. Javni poziv za realizaciju mere sticanja praktičnih znanja u 2022. godini

7. Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2022. godini

8. Javni poziv za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2022. godini

9. Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2022. godini

10. Javni konkurs za sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2022. godini

11. Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenim licima iz kategorije teže zapošljivih u 2022. godini 

12. Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2022. godini

https://www.nsz.gov.rs/sadrzaji/nzs-konkursi/10

Pročitajte još...

Konkursi

Podcast

Video