Direktorka RRA Jug Dragana Stojanović govoriće u Svrljigu o programima podrške preduzetnicima

Direktorka RRA Jug Dragana Stojanović govoriće u Svrljigu o programima podrške preduzetnicima

Imamo posebno zadovoljstvo da vam najavimo naše sledeće DeliBiz predavanje u Svrljigu, 25. februara u 17h na spratu Amfore. Naša gošća biće Dragana Stojanović, direktorka Regionalna razvojna agencija “Jug”. Dragana će Svrljižanima govoriti o aktuelnim konkursima za finansiranje preduzetnika i malih i srednjih preduzeća, raspisanih od strane Fonda za razvoj Republike Srbije i Ministarstva privrede.

Ministarstvo privrede raspisalo je tri javna poziva, na osnovu kojih će se privrednim subjektima staviti na raspolaganje 600 miliona dinara bespovratnih sredstava za podsticanje preduzetništva kroz tri programa podrške – razvojne projekte, započinjanje poslovanja i podršku ženama preduzetnicama i mladim. Sva tri programa realizuju se kao kombinacija bespovratnih sredstava i povoljnih kredita Fonda za razvoj, tako da će ukupna vrednost podržanih projekata biti višestruko veća.

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte

Sredstva su namenjena preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima i zadrugama koji su registrovani najkasnije do 31. decembra 2019. i imaju zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan neto gubitak. 

Namena ulaganja je kupovina, izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala.

U okviru Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2022. godini Ministarstvo je opredelilo 350,0 miliona dinara bespovratnih sredstava. Reč je o kombinaciji bespovratnih sredstava, koja čine do 20 % investicije, odnosno do 30 % za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti i povoljnog kredita Fonda za razvoj, namenjenih za projekte proširenja proizvodnih kapaciteta.

Program za početnike u poslovanju

Sredstva su namenjena novoosnovanim preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima koja su osnovana najranije dve godine pre podnošenja zahteva. 

Namena ulaganja je za kupovinu nove ili polovne opreme, građevinske radove ili finansiranje operativnih troškova. 

Za početnike u poslovanju Ministarstvo je obezbedilo 150 miliona dinara bespovratnih sredstava. Program je, takođe, kombinacija bespovratnih sredstava, koja čine do 30 % investicije, odnosno do 40 % ukupne investicije za privredne subjekte iz nerazvijenih lokalnih samouprava i povoljnog kredita Fonda za razvoj.

Program za žene preduzetnice i mlade

Sredstva su namenjena novoosnovanim preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima koja su osnovana najranije pet godina pre podnošenja zahteva. Dodatni uslov za korišćenje programa za žene je da je osnivač ili većinski vlasnik (najmanje 51%) i zakonski zastupnik žena. Dodatni uslov za korišćenje programa za mlade je da je osnivač ili većinski vlasnik i zakonski zastupnik mlađi od 35 godina. 

Sredstva su namenjena ulaganju u kupovinu nove ili polovne opreme, građevinske radove ili finansiranje operativnih troškova.

Kroz program je opredeljeno 100 miliona dinara bespovratnih sredstava, namera je da se pruži podrška u poslovanju ženama i mladim do 35 godina starosti, koji predstavljaju posebno osetljivu ciljnu grupu preduzetnika. Program predstavlja kombinaciju bespovratnih sredstava, koja čine do 35 % investicije, odnosno do 45 % ukupne investicije za privredne subjekte iz nerazvijenih lokalnih samouprava i povoljnog kredita Fonda za razvoj.

Javni pozivi za navedene programe podrške oglašeni su 24.01.2022. godine i biće otvoreni do utroška sredstava.

U najavi: Program podrške razvoju poslovne infrastrukture

Ovaj program obuhvata sufinansiranje projekata opremanja poslovnih zona i njihovo povezivanje sa okruženjem, kao i sufinansiranje infrastrukturnih projekata u cilju razvoja turizma i drugih privrednih delatnosti. Infrastrukturni projekti se realizuju na teritoriji cele Republike Srbije, a sufinansiranje se određuje prema stepenu razvijenosti jedinice lokalne samouprave, u smislu da se nerazvijena i manje razvijena područja sufinansiraju sa 100% vrednosti projekta, bez PDV-a, a razvijena sa 60% vrednosti projekta, bez PDV-a.

Sprovođenje svih navedenih programa je u nadležnosti Ministarstva privrede u saradnji sa Fondom za razvoj.

Pročitajte još...

Konkursi

Podcast

Video