Da li možete da dobijete finansijsku podršku i kako?

Da li možete da dobijete finansijsku podršku i kako?

Postoji mogućnost finansijske podrške, koja zavisno od vaše situacije i potreba može biti u obliku subvencija za zapošljavanje, poreskih olakšica, ili povoljnih kredita.

Subvencije za samozapošljavanje Nacionalne službe za zapošljavanje dodeljuju senezaposlenom licu u vidu subvencije, u jednokratnom iznosu od 250 hiljada dinara. U slučaju samozapošljavanja nezaposlenih osoba sa invaliditetom iznos je 270 hiljada dinara. Subvencije se dodeljuju radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač u njemu zasniva radni odnos.

Poslodavci koji žele da zaposle nove radnike ali i preduzetnici koji tek planiraju da pokrenu posao mogu da dobiju značajne poreske olakšice.

Postoji mogućnost da konkurišete i za povoljne kredite Fonda za razvoj Republike Srbije. Iako većina kredita podrazumeva da ste već otpočeli poslovanje, može biti korisno da od početka znate na koje sve mogućnosti možete da računate. Na raspolaganju su:

·  Start-up krediti za koje mogu konkurisati oni koji žele da pokrenu sopstveni posao ili postojeći preduzetnici, mikro i mala privredna društva osnovana u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva. Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog programa obuhvataju: dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, poslovnog ili proizvodnog prostora, kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina), kao i trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja;

·  Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja namenjen novoosnovanim preduzetnicima, poljoprivrednim gazdinstvima, mikro i malim privrednim društvima starosti do dve godine, kao i svima koji su zainteresovani za otpočinjanje sopstvenog biznisa i razvoj poslovanja;

· Kredit za nabavku opreme, mašina, postrojenja, zatim izgradnju ili kupovinu proizvodnog ili poslovnog prostora (investicioni krediti);

· Kratkoročni kredit za podsticanje konkurentnosti i likvidnosti domaće privrede (kratkoročni krediti);

Drugi krediti i podrška dostupni su i mogu se pratiti na veb prezentacijama Fonda za razvoj i Razvojne agencije Srbije.

Izvor: euprava.gov.rs

Pročitajte još...

Konkursi

Podcast

Video