Da li možete da dobijete nefinansijsku podršku i koju?

Da li možete da dobijete nefinansijsku podršku i koju?

Kako biste razumeli šta je sve potrebno da otpočnete poslovanje, možete se prijaviti na besplatne obuke kod svog savetnika za zapošljavanje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Na dvodnevnoj obuci Put do uspešnog preduzetnika možete dobiti informacije o pokretanju biznisa i pripremi biznis plana.Nezaposleni koji nakon uspešno završene dvodnevne obuke odluče da realizuju svoju poslovnu ideju, mogu da konkurišu za subvenciju za samozapošljavanje.

Akreditovane regionalne razvojne agencije realizuju standardizovani set usluga koji je namenjen potencijalnim i postojećim preduzećima i preduzetnicima i potpuno je besplatan. Ovaj set usluga čini pet grupa usluga: informacije, obuke, savetodavne usluge, mentoring i promocije.

Osim toga, dostupne su brojne obuke za otpočinjanje poslovanja koje organizuju različita udruženja, organizacije i pojedinci. Ove obuke i događaje možete pronaći lako pretragom na internetu ili kontaktiranjem udruženja koja podstiču preduzetništvo. Čak i kada niste potpuno sigurni da želite da otpočnete svoj biznis, ove obuke ili informativne sesije su korisne da možete razumeti šta vam sve može biti potrebno i da čujete kako drugi vide Vašu ideju.

Izvor: euprava.gov.rs

Pročitajte još...

Konkursi

Podcast

Video