Kako se prijavljujete za plaćanje poreza?

Kako se prijavljujete za plaćanje poreza?

Nakon što ste registrovali firmu, potrebno je da u roku od 15 dana predate poresku prijavu za porez na dobit (za privredna društva), odnosno poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti (za preduzetnike koji vode poslovne knjige), kojom se utvrđuje akontacija poreza.

Od 01. januara 2020. godine, preduzetnik „paušalac“ koji u toku godine započne obavljanje samostalne delatnosti ne mora da podnosi poresku prijavu. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije kod Agencije za privredne registre, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi u okviru jednošalterskog sistema registracije.

Preduzetnik „paušalac“ koji u toku godine započne obavljanje samostalne delatnosti, a koji se ne registruje kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata (npr. advokati), podnosi poresku prijavu u roku od 15 dana od dana registracije. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose Poreskoj upravi u roku od pet dana od dana registracije, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Izvor: euprava.gov.rs

Pročitajte još...

Konkursi

Podcast

Video