Koliki su porezi koje biste plaćali kao preduzetnik?

Koliki su porezi koje biste plaćali kao preduzetnik?

Minimalni mesečni izdaci za poreze i doprinose zavise od oblika poslovanja za koji se odlučite. Najčešći oblik poslovanja u Srbiji je preduzetnik – paušalac. Okvirnu visinu poreza i doprinosa na mesečnom nivou za preduzetnike paušalce možete obračunati na internetu korišćenjem kalkulatora paušalnog poreza i doprinosa. Za druge oblike poslovanja, visina poreza i doprinosa može značajno da varira, te je preporučljivo angažovati pravnog savetnika ili računovodstvenu agenciju.

Preduzetnik „paušalac“ je oblik poslovanja namenjen onima koji nisu u mogućnosti da vode poslovne knjige, pa Poreska uprava, po utvrđenim kriterijumima, paušalno određuje iznos poreza na prihode od samostalne delatnosti koji treba platiti. Rešenjem Poreske uprave određuje se fiksan iznos poreza i doprinosa koji se plaća bez obzira na poslovanje (svakog meseca se mora platiti nezavisno od toga da li se ostvaruje prihod ili ne). Visinu poreza i doprinosa možete orijentaciono izračunati koristeći kalkulator .

Osnovni uslovi koje morate ispuniti da biste bili „paušalac“ su da vam je promet, odnosno zbir iznosa svih faktura koje ste izdaliu jednoj godini manji od šest miliona dinara, i da ispunite kriterijume samostalnosti na godišnjem nivou. U obavezi ste da elektronski ili u papiru na obrascu vodite KPO – Poslovnu knjigu o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika.

Kao preduzetnik, možete se opredeliti da vodite poslovne knjige i poslujete u režimu samooporezivanja. U tom slučaju preduzetnik ima obavezu da sam obračunava porez na prihode koje je ostvario, što prikazuje i kroz poreske prijave. U ovom slučaju, plaćaju se socijalni doprinosi (zdravstveno, penziono i osiguranje za slučaj nezaposlenosti) po ukupnoj stopi od 36,55%, a na sve što zaradi, preduzetnik plaća i porez na prihod od samostalne delatnosti od 10%. Samooporezivanje može biti povoljna opcija za one preduzetnike kojima je tokom godine poslovanje konstantno (ne uvećava se), ali je nepovoljan za preduzetnike koji usled dobrog poslovanja beleže uvećanu dobit, jer je nivo obaveza koje moraju da plate na dobit veoma visok.

Kao preduzetnik se možete odlučiti i za sistem isplate lične zarade.To znači da možete da sami odredite visinu svoje plate (lične zarade) i da na taj iznos plaćate poreze i doprinose na zaradu i porez na prihod od samostalne delatnosti u iznosu od 10 % (prema osnovici koja je utvrđena bilansom uspeha). Ovaj režim znači da sezonski možete da prilagodite svoju platu i da je smanjite kada imate manje posla odnosno da je povećate kada ga ima više. Ipak, visoke stope doprinosa mogu biti obeshrabrujuće da se odlučite za ovaj tip poslovanja.

Sve potrebne informacije za registraciju preduzetnika su dostupne na stranici Agencije za privredne registre.

Izvor: euprava.gov.rs

Pročitajte još...

Konkursi

Podcast

Video