Šta je evidencija stvarnih vlasnika i da li morate da se prijavite?

Šta je evidencija stvarnih vlasnika i da li morate da se prijavite?

Evidencija stvarnih vlasnika je javna baza podataka o fizičkim licima koja su krajnji vlasnici pravnih lica.

Stvarni vlasnici se evidentiraju isključivo elektronskim putem, na veb prezentaciji Agencije za privredne registre u roku od 15 dana od dana registracije i postupak se sprovodi bez naknade. Preduzetnici ne moraju da se evidentiraju jer se podrazumeva da su oni stvarni vlasnici.

Postojanje ovakve evidencije i javno objavljivanje identiteta stvarnog vlasnika je mera kojom se sprečava poreska evazija, korupcija, pranje novca i finansiranje terorizma.

Izvor: euprava.gov.rs

Pročitajte još...

Konkursi

Podcast

Video