Šta je to jednošalterski sistem registracije preduzeća ili preduzetničke radnje?

Šta je to jednošalterski sistem registracije preduzeća ili preduzetničke radnje?

Uspostavljanjem „jednošalterskog sistema registracije“ (engl.One – stop – shop), između Agencije za privredne registre (APR), Poreske uprave i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO),omogućeno je da se zajedno sa rešenjem o osnivanju, koje donosi Agencija za privredne registre, dobija istovremeno registarski/matični broj iz Republičkog zavoda za statistiku iporeski identifikacioni broj (PIB), koji dodeljuje Poreska uprava.

Takođe,podnošenjem jedinstvene registracione prijave osnivanja privrednog subjekta u APR-u ujednose može podneti i evidenciona prijava prijava za PDV Poreskoj upravi kako za društva tako i za preduzetnike kao i prijavapreduzetnika na paušalno oporezivanje ili isplatu lične zarade.

Najzad, putem jednošalterskog sistema registracije preko APR vrši se i prijava na obavezno socijalno osiguranje Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja za preduzetnika ili zaosnivača koji jeujedno i registrovani zastupnikprivrednog društva.

Izvor: euprava.gov.rs

Pročitajte još...

Konkursi

Podcast

Video