Šta treba da uradite da biste se registrovali kao društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o)?

Šta treba da uradite da biste se registrovali kao društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o)?

Registracija društva sa ograničenom odgovornošću se obavlja podnošenjem registracione prijave:

  • Elektronski, na veb prezentaciji Agencije za privredne registre. Za elektronsko podnošenje prijave neophodan vam je digitalni potpis, i to za svako lice koje je osnivač. Elektronska registracija ima niz prednosti, između ostalog, cena registracije je niža ukoliko se vrši elektronskim putem;
  • Lično, u sedištu Agencije za privredne registre u Brankovoj 25 u Beogradu, u jednoj od 13 filijala Agencije za privredne registre ili određenim opštinskim kancelarijama;
  • Poštom, slanjem dokumentacije na adresu: Agencija za privredne registre, Brankova 25, 11000 Beograd, Srbija.

Više informacija ovde.

Ukoliko se opredelite da registracionu prijavu podnesete u papiru, lično ili poštom, neophodno je prethodno overiti osnivački akt kod javnog beležnika. Spisak svih javnih beležnika dostupan je na veb prezentaciji Ministarstva pravde.

Izvor: euprava.gov.rs

Pročitajte još...

Konkursi

Podcast

Video