U kojim slučajevima vam je potrebna posebna licenca ili odobrenje za osnivanje firme i kako se ona pribavlja?

U kojim slučajevima vam je potrebna posebna licenca ili odobrenje za osnivanje firme i kako se ona pribavlja?

Za većinu tipičnih poslovnih subjekata je dovoljna formalna registracija u Agenciji za privredne registre. Ipak, za neke delatnostije potrebno imati posebnu licencu ili dozvolu pre registracije, ili je potrebno izvršiti određenu dodatnu registraciju u još nekom organu nakon registracije.

U nastavku je spisak nekih delatnosti za koje je potrebna posebna dozvola, licenca ili odobrenje. Spisak nije iscrpan, i zato je potrebno da pre otvaranja firme proverite da li je za obavljanje te delatnosti potrebno da posedujete određene kvalifikacije ili dozvole.

Dozvolu za rad agenciji za zapošljavanje (šifra 78.10) izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Uslov za dobijanje dozvole je da je u agenciji zaposleno najmanje jedno lice sa visokom stručnom spremom i položenim ispitom za rad u zapošljavanju, kao i da su ispunjeni odgovarajući prostorno-tehnički uslovi. Nakon dobijene dozvole za rad, agencija može obavljati poslove zapošljavanja. Za više informacija o polaganju ispita za rad u zapošljavanju i otvaranje agencije za zapošljavanje, potrebno je konsultovati se na veb prezentaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Dozvolu za rad agenciji za privremeno zapošljavanje (šifre 78.20, 78.30) izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Delatnost u oblasti privatnog obezbeđenja, usluga sistema obezbeđenja i istražne delatnosti (šifre 80.10, 80.20 i 80.30) uslovljena je pribavljanjem rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova kojim se preduzetniku dozvoljava obavljanje delatnosti pre registracije firme. Potrebno je pribaviti i dozvolu za obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja. Za više informacija o pribavljanju neophodnih odobrenja, potrebno je konsultovati veb prezentaciju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Za delatnosti u oblasti proizvodnje oružja i municije i posredovanje u prometu oružja i municije brokeringom (šifre 25.40 i 47.78) potrebno je, ili registrovati privredni subjekat pre dobijanja odobrenja pod drugom šifrom delatnosti, ili ne navoditi u poslovnom imenu da se radi o prometu oružjem, te po dobijanju dozvole od Ministarstva unutrašnjih poslova izvršiti promenu delatnosti u skladu sa dozvolom. Za više informacija o pribavljanju neophodnih odobrenja, potrebno je konsultovati veb prezentaciju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Za bavljenje pomoćnom obrazovnom delatnošću (šifra 85.60) potrebno vam je prethodno odobrenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Za delatnost u oblasti socijalne zaštite bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama – Pomoć u kući (šifra 88.10), potrebno je da pre registracije pribavite potvrdu nadležne jedinice lokalne samouprave koja potvrđuje da ispunjavate uslove za pružanje usluga socijalne zaštite. Za više informacija, morate se obratiti nadležnoj jedinici lokalne samouprave.

Za obavljanje taksi prevoza potrebno je odobrenje jedinice lokalne samouprave za obavljanje auto-taksi prevoza putnika. Za više informacija, savetuje se da se obratite nadležnoj jedinici lokalne samouprave.

Za obavljanje komunalnih delatnosti, uklanjanje otpadnih voda, prečišćavanje vode, upravljanje otpadom, prevoz posmrtnih ostataka, drumski prevoz tereta, održavanje puteva, uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju, delatnost pijaca, parking servisa, i slične delatnosti od javnog značaja potrebno je imati prethodno zaključeni ugovor o poveravanju obavljanja poslova komunalne delatnosti preduzetniku od strane nadležne jedinice lokalne samouprave.

Kod delatnosti zastupnika i posrednika u osiguranju (šifra 66.22) potrebna je prethodna dozvola Narodne banke Srbije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju. Za više informacija o potrebnim uslovima i proceduri pribavljanja ovih dozvola, posetite veb prezentaciju Narodne banke Srbije.

Da biste se registrovali kao stečajni upravnik, potrebno je prethodno pribaviti licencu za obavljanje poslova stečajnog upravnika koju izdaje Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Za više informacija o načinu i proceduri pribavljanja ove licence, posetite veb prezentaciju Agencije z a licenciranje stečajnih upravnika .

Da biste se registrovali kao javni izvršitelj, potrebno je prethodno rešenje ministra nadležnog za pravosuđe o imenovanju izvršitelja za upis u registar i potvrda da je položio zakletvu.

Za delatnosti koje se odnose na socijalnu zaštitu bez smeštaja – psihološko savetovalište, potrebna je prethodna potvrda o ispunjenosti propisanih uslova koju izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja.

Za delatnosti koje se odnose na medicinsku i stomatološku praksu, zdravstvenu zaštitu, trgovinu na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama (Šifre: 86.21, 86.22, 86.23, 86.90, 47.73), potrebno je prethodno rešenje Ministarstva zdravlja o ispunjenosti uslova za obavljanje određenih poslova zdravstvene delatnosti, odnosno položen stručni ispit, ili Ministarstva poljoprivrede kada se radi o veterinarskim apotekama. Za delatnosti trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalima u specijalizovanim prodavnicama i ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – samo za delatnost optičara (šifre 47.74, 47.78, 47.78), potrebno je rešenje Ministarstva zdravlja o ispunjenosti uslova za obavljanje prometa na malo medicinskih sredstava u specijalizovanoj prodavnici. Za više informacija, posetite veb prezentaciju Ministarstva zdravlja.

Za proizvodnju farmaceutskih preparata (šifra 21.20), potreban je prethodni dokument kojim se potvrđuje ispunjenost uslova za proizvodnju medicinskog sredstva.

Za rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama (dom za stare), potrebno je rešenje ministra nadležnog za oblast rada, zapošljavanja i socijalne politike o ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti doma za stare u formi preduzetnika. Ovo je potrebno samo ako želite da otvorite dom za stare kao preduzetnik.

Izvor: euprava.gov.rs

Pročitajte još...

Konkursi

Podcast

Video