Biznis plan

Biznis plan

[KNJIGA] Business Model Generation

Ako panirate biznis ili ste već u preduzetničkim vodama, vi zapravo aktivno razmišljate o biznis modelu vašeg poslovanja, bilo da taj model imate zapisan...

Da li morate da imate biznis plan pre pokretanja biznisa?

Nije obavezno da imate pripremljen biznis plan, ali prethodno izrađen biznis plan može biti jedan od uslova za dobijanje nekih vidova finansijske i nefinansijske...

Konkursi

Podcast