Biznis plan

Biznis plan

Da li morate da imate biznis plan pre pokretanja biznisa?

Nije obavezno da imate pripremljen biznis plan, ali prethodno izrađen biznis plan može biti jedan od uslova za dobijanje nekih vidova finansijske i nefinansijske...

Konkursi

Podcast