Delatnost privrednog subjekta

Delatnost privrednog subjekta

Kako da odaberete delatnost preduzeća ili preduzetničke radnje?

U registracionoj prijavi je potrebno da se navede pretežna delatnost. To je delatnost kojom će se privredni subjekat primarno baviti, ali ne mora da...

Konkursi

Podcast