Inovacije

Inovacije

Bespovratna sredstva za inovacije

Zahvaljujući sinergetskom efektu koji je nastao iz partnerstva Republike Srbije i Evropske unije, kao i usmerenosti Vlade ka jačanju ekonomije zasnovane na znanju i...

Konkursi

Podcast