osnivački ulog

osnivački ulog

Da li morate da imate uplaćen osnivački ulog pri podnošenju prijave osnivanja privrednog društva?

Ne. Prilikom osnivanja preduzetničke radnje ne postoji obaveza uplaćivanja osnivačkog uloga, a prilikom osnivanja društva jedino je obavezno navesti u osnivačkom aktu koliki će...

Konkursi

Podcast