pečat

pečat

Da li je neophodno da izradite pečat firme?

Pečat nije obavezan za poslovanje preduzetnika i privrednih društava. Bez pečata možete podneti poresku prijavu, otvoriti račun u banci bez pečata, preuzimati poštu i...

Konkursi

Podcast