poreske olakšice

poreske olakšice

U kojim slučajevima imate pravo na poreske olakšice i kako da ih ostvarite?

Pravo na poresku olakšicu može ostvariti: 1) Poslodavac – pravno lice, preduzetnik, preduzetnik „paušalac“ ili preduzetnik poljoprivrednik) koji zapošljava nove radnike ima pravo na povraćaj...

Konkursi

Podcast