porez na dohodak građana

porez na dohodak građana

Da li u Republici Srbiji postoji obaveza prijavljivanja godišnjeg poreza na dohodak građana?

U Republici Srbiji postoji obaveza prijavljivanja godišnjeg poreza na dohodak građana. Godišnji porez na dohodak građana prijavljuju i plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj...

Konkursi

Podcast