porez

porez

U kojim slučajevima imate pravo na poreske olakšice i kako da ih ostvarite?

Pravo na poresku olakšicu može ostvariti: 1) Poslodavac – pravno lice, preduzetnik, preduzetnik „paušalac“ ili preduzetnik poljoprivrednik) koji zapošljava nove radnike ima pravo na povraćaj...

Da li u Republici Srbiji postoji obaveza prijavljivanja godišnjeg poreza na dohodak građana?

U Republici Srbiji postoji obaveza prijavljivanja godišnjeg poreza na dohodak građana. Godišnji porez na dohodak građana prijavljuju i plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj...

Konkursi

Podcast