privredno društvo

privredno društvo

Da li morate da imate uplaćen osnivački ulog pri podnošenju prijave osnivanja privrednog društva?

Ne. Prilikom osnivanja preduzetničke radnje ne postoji obaveza uplaćivanja osnivačkog uloga, a prilikom osnivanja društva jedino je obavezno navesti u osnivačkom aktu koliki će...

Šta treba da uradite da biste se registrovali kao društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o)?

Registracija društva sa ograničenom odgovornošću se obavlja podnošenjem registracione prijave: Elektronski, na veb prezentaciji Agencije za privredne registre. Za elektronsko podnošenje prijave neophodan vam je...

Da li da otvorite preduzetničku radnju ili privredno društvo (d.o.o)?

Registracija preduzetnika je jeftinija i brža, niže su takse, kao i propisane kazne za učinjeni prekršaj. Preduzetnik može da plaća poreze i doprinose paušalno...

Kako da izaberete odgovarajući oblik poslovanja?

Oblik poslovanja odabirate u zavisnosti od svojih ciljeva i potreba. Možete odlučiti da se registrujete kao preduzetnik, privredno društvo, zadruga, ili ustanova. U Agenciji za...

Konkursi

Podcast