procedura registracije

procedura registracije

Šta treba da uradite da biste se registrovali kao društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o)?

Registracija društva sa ograničenom odgovornošću se obavlja podnošenjem registracione prijave: Elektronski, na veb prezentaciji Agencije za privredne registre. Za elektronsko podnošenje prijave neophodan vam je...

Šta treba da uradite da biste se registrovali kao preduzetnik?

Registracija preduzetnika se obavlja podnošenjem registracione prijave: Elektronski, na veb prezentaciji Agencije za privredne registre. Za elektronsku registraciju neophodan je digitalni potpis. Elektronska registracija ima...

Konkursi

Podcast