račun firme

račun firme

Kada je potrebno da otvorite račun u poslovnoj banci i šta vam je za to potrebno?

Nakon registracije firme, potrebno je da otvorite poslovni račun u banci. Spisak banaka koje posluju u Srbiji dostupan je na veb prezentaciji Narodne banke...

Konkursi

Podcast