rad van radnog odnosa

rad van radnog odnosa

Koliko može da traje rad na određeno vreme i koji su oblici rada van radnog odnosa?

Poslodavac može da zaključi jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme sa istim zaposlenim najduže 24 meseca, kada je objektivnim razlogom unapred...

Konkursi

Podcast