radnici

radnici

Koje mere je potrebno da preduzmete kao vlasnik firme radi bezbednosti i zdravlja na radu?

Kao poslodavac u obavezi ste da obezbedite uslove koji u najvećoj mogućoj meri smanjuju mogućnost za nastanak povrede na radu, profesionalna i druga oboljenja...

Zapošljavanje radnika u preduzetničkoj radnji ili preduzeću

Kada preduzetnik ili privredno društvo želi da zaposli radnike, u obavezi je da pre prvog radnog dana tog radnika elektronski podnese prijavu u CROSO...

Konkursi

Podcast