stvarni vlasnik

stvarni vlasnik

Šta je evidencija stvarnih vlasnika i da li morate da se prijavite?

Evidencija stvarnih vlasnika je javna baza podataka o fizičkim licima koja su krajnji vlasnici pravnih lica. Stvarni vlasnici se evidentiraju isključivo elektronskim putem, na veb...

Konkursi

Podcast