zapošljavanje

zapošljavanje

Zapošljavanje radnika u preduzetničkoj radnji ili preduzeću

Kada preduzetnik ili privredno društvo želi da zaposli radnike, u obavezi je da pre prvog radnog dana tog radnika elektronski podnese prijavu u CROSO...

Konkursi

Podcast