zaštita na radu

zaštita na radu

Koje mere je potrebno da preduzmete kao vlasnik firme radi bezbednosti i zdravlja na radu?

Kao poslodavac u obavezi ste da obezbedite uslove koji u najvećoj mogućoj meri smanjuju mogućnost za nastanak povrede na radu, profesionalna i druga oboljenja...

Konkursi

Podcast