[KNJIGA] Business Model Generation

[KNJIGA] Business Model Generation

Ako panirate biznis ili ste već u preduzetničkim vodama, vi zapravo aktivno razmišljate o biznis modelu vašeg poslovanja, bilo da taj model imate zapisan ili ne. Daleko je bolje na sistematičan način planirati sve aspekte poslovanja, promišljati o svakom faktoru koji utiče na njega i zapisivati zaključke u vidu dokumenta koji će biti podložan evaluaciji a vaš biznis kontroli.

Preporučujemo vam odličnu knjigu o Biznis modelovanju.

CANVAS BIZNIS MODELOVANJE

Biznis model je osnov svakog uspešnog poduhvata. Ukratko, biznis model opisuje na koji način organizacija, bilo da je reč o preduzetniku, preduzeću ili udruženju građana, isporučuje svoje vrednosti kupcima i potrošačima i kako dolazi do novca od koga finansira svoje poslovanje. Ključno pitanje biznisa na koje biznis model treba da odgovori glasi – odakle dolazi novac? Ako odgovor na ovo pitanje nije potpuno jasan ili ako ne dolazi dovoljno novca da pokrije troškove i ostavi zadovoljavajući nivo profita, onda nemamo dobar poslovni model.

Stari alati, pre svega narativni biznis planovi sa puno teksta i puno stranica za čitanje, sve više se zamenjuju novim alatima koji pomažu u razvoju biznis modela. Jedan od njih je Business Model Canvas – preduzetnički i upravljački alat, koji omogućava da se poslovni model dizajnira, razvije, opiše, unapredi i testira. Ovo je dinamičan alat koji omogućava, pa čak i poziva na stalno promišljanje, menjanje i dopunjavanje sadržaja. Prikladan je za sve kategorije – od potencijalnih preduzetnika do top menadžmenta preduzeća. Jednostavan je i mogu ga primenjivati svi.

Canvas model daje mogućnost vlasnicima biznisa ali i svim stejkholderima brzi uvid u sve ključne tačke biznisa. Canvas model je više vizelan nego narativan, ali to ni u kojem slučaju ne znači da za njegovo korišćenje i kreiranje održivih biznis modela nije potrebno inicijalno učenje o ovom modelu i uporno vežbanje.

Canvas Bussines Model

LOGIKA BIZNIS CANVAS MODELOVANJA

Na početku modela su klijenti kojima se isporučuje vrednost. Klijenti su svi pojedinci ili organizacije koji koriste ili plaćaju vaš proizvod. Za svaku grupu klijenata potrebno je razviti ključne vrednosti koje im se nude. To su paketi vrednosti koje nose vaši proizvodi ili usluge. Kanali predstavljaju tačke dodira sa klijentima putem kojih se isporučuju ključne vrednosti. Odnosi sa klijentima opisuju načine na koje gradimo što kvalitetnije relacije sa ciljnim grupama. Linije prihoda opisuju kako vaš biznis model dolazi do novca.

Kada se u relaciju dovedu navedeni elementi, potrebno je da se pozabavimo analizom resursa koji su nam neophodni da bi uspešno isporučili vrednosti koje nudimo. Ključne aktivnosti odnose se na sve ono u čemu moramo da budemo stvarno dobri. Ključni partneri su oni ljudi ili organizacije koji mogu da nam pomognu ili koji našem biznis modelu donose neku specifičnu prednost, bilo da je reč o resursima ili o aktivnostima.

Napokon, kada razumemo celu infrastrukturu svog poslovnog modela, moći ćemo da razumemo i popišemo sve troškove koji iz njega proizilaze.

Kada se ovaj ciklus jednom prođe, postavljene su samo osnove biznis modela, koji onda može da se menja shodno promenama nekih od parametara. Novi kanal komunikacije sa klijentima, poput internet prodavnice, na primer, otvoriće novu liniju prihoda i zahtevaće od nas da budemo veoma dobri u aktivnosti upravljanja on-line prodavnicom, za šta će nam verovatno trebati novi zaposleni (resurs), što će uvećati i troškove poslovanja. Time se cela ’jednačina’ izmenila i naš biznis model je doživeo promene.

Napisana je sjajna knjiga koja nas uči Biznis Canvas modeliranju i mi vam je ovom prilikom preporučujemo.

Pročitajte još...

Konkursi